Nieuws

Advies aan werkgevers inzake Coronavirus

In het kort:

In Nederland houden het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus en het ministerie van Buitenlandse Zaken de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Ze geven richtlijnen over (preventieve) maatregelen.

Deze worden als volgt geformuleerd:

 • Raadpleeg regelmatig de actuele informatie van het RIVM. Bij de veelgestelde vragen https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden staan onder meer adviezen voor mensen met symptomen, mensen die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en voor mensen die de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus.
 • Volg de algemene hygiënemaatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus.
  • Was regelmatig de handen met water en zeep en droog af met papieren zakdoekjes. Vraag aandacht voor de wasinstructie van het RIVM: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen.
  • Desinfecteer regelmatig de handen met handalcohol en laat drogen aan de lucht. Hang mededelingen ter herinnering bij de ingang, lunchruimtes en toiletten.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Besteed aandacht aan het kopen, wassen, scheiden, verhitten en koelen van levensmiddelen.
  • Maak regelmatig schoon (onder andere deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen en kranen).
 • Vermijd contact met zieke mensen (onder andere hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking).
 • Het is raadzaam om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren op het werk. Dat wil zeggen: vermijd handen schudden en ander direct contact.

Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven; zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Omdat andere coronavirussen zich niet via karton etc. verspreiden, is er geen reden om aan te nemen dat dit voor het nieuwe coronavirus anders is. Pakketjes uit China, bijvoorbeeld, zijn dan ook geen besmettingshaard.

Vragen over reizen naar risicogebieden.

Voor medewerkers die reizen naar, of terugkomen uit risicogebieden gelden, op het moment van publicatie, de volgende richtlijnen:

 • Medewerkers die in de afgelopen twee weken in een van de risicogebieden zijn geweest en koorts en luchtwegklachten hebben, moeten telefonisch contact opnemen met de huisarts. Hierbij dienen zij te melden dat ze in een risicogebied zijn geweest. Zij moeten de bedrijfsarts hierover ook telefonisch informeren.
 • Medewerkers die geen van bovenstaande klachten hebben, maar die in de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en/of die in de afgelopen twee weken in direct contact zijn geweest met een patiënt met een coronavirusinfectie, dienen tijdens de incubatietijd (veertien dagen) geweerd te worden en kunnen thuis werken. Indien zich klachten voordoen dan dient de medewerker direct telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Tijdens dit contact moet gemeld worden dat de medewerker in een risicogebied is geweest en/of in contact is geweest met een patiënt die besmet is met het coronavirus. Zij moeten de bedrijfsarts hier ook telefonisch over informeren. Deze maatregelen gelden niet voor eventuele huisgenoten van de medewerker.

Maatregelen die u als werkgever kunt treffen.

Zorgmaatregelen

Naast deze maatregelen en de richtlijnen van het RIVM, moeten er ook maatregelen getroffen worden gericht op de zorg voor de werknemers.

Personeelsbeleid

Op het gebied van personeelsbeleid kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

 • Indien een werknemer koorts (38 graden Celsius) heeft, dient hij/zij direct naar huis te gaan.
 • Indien een werknemer ziekteverschijnselen vertoont en in een risicogebied is geweest en/of contact heeft gehad met een corona-patiënt dient hij/zij naar huis te gaan, contact met anderen vermijden en de eigen huisarts direct telefonisch contacteren.
 • Indien een werknemer voor zieken of naasten moet zorgen, wijs dan op de bijzondere verlofvormen (zorgverlof/calamiteitenverlof).
 • Werktijdverkorting is mogelijk voor bedrijven die vanwege het coronavirus tijdelijk minder werk hebben. Zij komen hiervoor in aanmerking indien zij de komende 2-24 weken minstens 20% minder werk verwachten te hebben.
 • Voor personeel dat naar het buitenland reist:
  • Reis niet naar risicogebieden. Ga de actuele reisinformatie na van bijvoorbeeld RIVM, het ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen en LCR: https://lcr.nl/. Realiseer u dat de ontwikkelingen vaak iets vooruit lopen op de officiële berichtgeving.
  • Houd contact met werknemers die risicogebieden bezocht hebben of bezoeken.
  • Medewerkers in risicogebieden moeten markten met levende dieren vermijden.
  • Ook moeten zij grote groepen mensen vermijden.
  • Reizigers dienen extra zorg te besteden aan goede hygiëne en realiseer u daarbij dat hygiëneproducten niet overal ter wereld verkrijgbaar zijn.
  • Houd rekening met onvoldoende beschikbaarheid van medische voorzieningen (wegens een overbelaste of onderontwikkelde gezondheidszorg).
  • Ga na of het noodzakelijk is dat werknemers worden teruggeroepen.

Vermindering sociale contacten

Voorkom contact met personen met aangetoonde besmetting.

 • Hang mededelingen op bij de ingang om werknemers en bezoekers te verzoeken niet binnen te komen als ze ziek zijn.
 • Zorg ervoor dat zieke personen thuis blijven.
 • Stuur werknemers met acute ziekteverschijnselen laagdrempelig naar huis.

Contact met anderen verminderen

 • Implementeer ‘groeten zonder aanraken’, waaronder geen handen schudden of ander direct contact.
 • Maak thuiswerken mogelijk.
 • Gebruik met maximaal twee personen tegelijk de lift of vermijd geheel vermijden en stimuleer traplopen.
 • Voorkom drukte in het personeelsrestaurant door flexibele lunchtijden in te voeren.
 • Maak gebruik van telefoon, video conferencing etc. bij zakelijke contacten.
 • Beperk vergaderingen in tijd, frequentie en aantal deelnemers, zodat deelnemers onderling een meter afstand kunnen houden.
 • Vermijd openbaar vervoer tijdens de spits.

Communicatie

Zorg naast een goede voorbereiding ook voor het informeren van uw werknemers en indien nodig uw klanten, leveranciers en bezoekers.

 • Informeer over de genomen maatregelen in het kader van het coronavirus.
 • Informeer over richtlijnen voor ziekteverlof en bijzonder verlof.

Rol Medisch Consult

De rol van Arbodiensten is in deze situatie beperkt. Preventieve acties om medewerkers niet naar het werk te laten komen zijn de verantwoordelijkheid van de werkgever, al dan niet op advies van de GGD.

Bij een daadwerkelijke besmetting is een ziekmelding natuurlijk aan de orde. Dan is echter wel van belang dat de Arbodienst weet dat het om een Coronabesmetting gaat, zodat medewerkers niet verplicht worden om het spreekuur te bezoeken.

Ook Medisch Consult volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als de actualiteit daarom vraagt, passen we onze adviezen en acties daarop aan.

Natuurlijk kunt u met vragen rondom het nieuwe coronavirus ook altijd terecht bij uw vaste contactpersoon, of stuur een mail naar info@medischconsult.nl.

Marc Pennartz

Directeur, bedrijfsarts

 

Nieuws

Referenties

Contact

Hoofdkantoor Medisch Consult B.V.
Van Heuven Goedhartlaan 13
1181 LE Amstelveen

T +31 (0)20 65 08 000
F +31 (0)20 65 08 100
E info@medischconsult.nl

Klik hier om direct contact op te nemen.