Cure – Gezond maken

Iedereen heeft een andere beleving van zijn ‘ziek zijn’. En iedereen heeft het recht om zich al dan niet ziek te melden. Dat is een persoonlijke keuze. Maar wij weten inmiddels dat mensen niet altijd de juiste keuzes maken.

Hierover valt alleen te praten als je iemands beleving en gemaakte keuzes volledig respecteert. Alleen dan zal iemand belevingen met je delen en ook bereid zijn om zaken te herzien. Daarom kiezen wij niet enkel voor een professionele aanpak, maar geven we de medewerker ook veel persoonlijke aandacht.

Verzuimbeheersing I:

De vinger op de juiste plek

Het merendeel van het verzuim is niet volledig medisch. Afgenomen motivatie is meer dan eens de oorzaak, en dat is goed te beïnvloeden. Er speelt bovendien meer in het leven van mensen en dat is vaak niet eens werkgerelateerd. Daarom zetten wij niet alleen een goede bedrijfsarts, maar ook een herstelconsulent en/of re-integratiedeskundige in. Samen geven zij, heel resultaatgericht, de nodige persoonlijke aandacht aan uw (dreigend) zieke medewerker. Hun doel en tegelijk hun kracht is simpel: een heldere duiding van het daadwerkelijke probleem, een snelle bepaling van de juiste oplossing en de activering van uw medewerker.

Just in time

Als vervolgens blijkt dat uw medewerker de eigen verantwoordelijkheid tot herstel niet voldoende neemt of kan nemen, dan zetten we in op Just in Time (JIT) interventie. Dat is aanvullende, positieve gedragsbeïnvloeding door een deskundige. Deze behandelt in één tot maximaal drie coachsessies de specifieke barrières van uw werknemer.

Verzuimbeheersing II:

Tandje erbij

Werkmotivatie vinden wij een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Als het oppakken van die regierol uitblijft, de barrières te hoog blijken of er bij de medewerker veel meer zaken aan de hand zijn, dan adviseren wij in overleg met u meestal aanvullende begeleiding door een van onze professionals. Wij halen dan – voor één tot 8 sessies – een extra specialist ‘aan boord’ die de slachtofferrol van een medewerker omdraait naar een regierol. Of het nu gaat om personal coaching, psychologische interventie, re-integratie of loopbaanbegeleiding.

Producten van Medisch Consult Cure

  • Ons Primaire Proces: duurzame snelle terugkeer naar werk. Renderende verzuimbeheersing op basis van het ‘Medisch-Consult gedragsmodel’. Uw herstelteam staat voor u klaar: bedrijfsarts, herstelconsulent, arboverpleegkundige en/of reintegratiedeskundige, voor de volgende interventies: “vinger op juiste plek”of “Just-In-Time”.
  • Re-integratie 1e en 2e spoor en respectvolle begeleiding naar WIA als sprake is van definitieve arbeidsongeschiktheid.
  • Effectieve interventie bij verzuim en disfunctioneren en/ of verstoorde arbeidsrelatie/conflict.
  • Effectieve aanpak frequent verzuim.
  • “Tandje erbij”: snelle doorverwijzingen (< 2 weken) naar: psychologen, personal coaches, orthopeden, cardiologen, multidisciplinaire teams.
  • Vroegdiagnostiek: snel specialistisch onderzoek (<2 weken).

Onze kracht en sleutel van succes bij verzuimbegeleiding wordt gevormd door het het ‘Medisch-Consult Gedragsmodel’. Graag lichten we dit persoonlijk toe.

Diensten van Medisch Consult

Inzicht in cijfers
Wij zijn volledig geautomatiseerd. U kunt dus de registratie van het verzuim binnen uw bedrijf helemaal uit handen geven. En als u hiervoor kiest, kunnen wij u op ieder moment actuele verzuimoverzichten en statistieken leveren. Maar u kunt er ook voor kiezen om alleen gegevens aan te leveren als u onze inzet ook echt nodig heeft.

Resultaatcontracten
U kunt met ons concrete afspraken maken om het verzuimpercentage te verlagen. Vanzelfsprekend stellen wij ons dan resultaatverantwoordelijk op. Wij vragen u dan wel om aan een aantal randvoorwaarden te voldoen: een goede managementstijl van uw bedrijf (eventueel verzorgen wij trainingen), u heeft een re-integratiebudget voor medewerkers en een korte responstijd op afgegeven adviezen en er is een goed geïnformeerde contactpersoon die kennis heeft over beschikbare (tijdelijke) functies.

 

Nieuws

Referenties