Care – Gezond houden

Een vitale en prettige werkomgeving is – in tegenstelling tot ziek melden – geen keuze, maar absolute noodzaak voor elk bedrijf. Voor de sfeer, maar vooral voor een goede productiviteit. Want een optimaal werkklimaat voorkomt verzuim en draagt zo bij aan de winst van uw onderneming. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is hier dan ook precies op z’n plaats. En wij helpen u daar graag bij.

Actieve betrokkenheid

Plezier in het werk hangt voor een groot gedeelte samen met de mate waarin uw medewerker zich betrokken voelt. Als u of een van uw managers merkt dat de betrokkenheid van een goede medewerker afneemt, of zich niet positief ontwikkelt, dan moet er een belletje gaan rinkelen. Vaak is een adviestraject of resultaatgerichte coaching – we praten dan over maximaal 6 sessies – voldoende om van die goede medewerker zelfs een betere te maken.

En als u liever anticipeert in plaats van signaleert, dan kunt u ook kiezen voor de BetrokkenheidScan met Betrokkenheidsverbeteraar. Deze scan heeft een belangrijke voorspellende waarde op het gedrag van uw werknemers. Met de uitkomsten kunt u dan ook gericht werken aan prestatieverbetering en talentmanagement.

Levensfasebewust beleid

Een oudere medewerker heeft andere drijfveren dan een jongere. Wij weten inmiddels dat aandacht voor deze drijfveren per definitie succesvol is. Een oudere, ervaren professional haalt vaak voldoening uit het delen van kennis en het coachen van jongere collega’s. Uw jongere medewerkers zitten meestal nog volop in de groei. En die moet je dan ook kunnen laten ‘rennen’ op het moment dat dit goed voor ze is. Dit zorgt uiteindelijk voor werkplezier, productiviteit en evenwicht op de werkvloer.

Ook hier geldt dat u kunt signaleren en vervolgens reageren met een adviestraject of resultaatgerichte coaching van maximaal 6 sessies. Met de LevensfaseScan als tool voor HR/P&O, kunt u echter proactief onderzoeken of een levensfasebewust beleid past bij uw organisatie. De voorspellende waarde van deze scan maakt het u veel makkelijker om uw beleid verdere te actualiseren.

Producten van Medisch Consult Care

1. Care op groepsniveau:

 • Vitalisering van uw organisatie (effectief gezondheidsmanagement)
 • Actualisering Verzuimbeleid (van “zorgen naar sturen”)
 • Levensfase en/of betrokkenheidScan (meten is weten)
 • Het maken van Winnende-teams (doelgerichte teamontwikkeling)
 • Medewerkers-tevredenheidsonderzoeken (meten is weten: handvatten voor gericht beleid)
 • “Arboclassics”, zoals: RIE, Periodiek Medisch Onderzoek, Arbospreekuur/inloopspreekuur, werkplekonderzoeken
 • Trainingen / workshops, zoals: Effectieve verzuimaanpak (van medisch- naar gedragsmodel), Effectieve aanpak frequent verzuim, Work-life balans

2. Care op individueel niveau; Personal Coaching (max 6 sessies). Thema gewijs. Veel voorkomende indicaties:

 • Afgenomen betrokkenheid van uw medewerker (motivatie-, inzetbaarheidsvraagstuk)
 • Dreigend verzuim (overbelasting; privé problemen, verstoorde werkrelatie, etc.)
 • Achterblijvende “performance”
 • Achterblijvende vaardigheden bij het werken in teams
 • Loopbaanvraagstukken
 • Talentmanagent

Care op individueel niveau echter specifiek voor uw manager

 • Zoals bovenstaand, en
 • Thematisch coachen voor maximaliseren van leiderschapsvaardigheden

Care in de vorm van Medische check-ups

 • Persoonlijke, kwalitatief hoogstaande medisch onderzoek, inclusief bloed- en urineonderzoek, longfunctietesten en fietstest met ECG onderzoek

N.B. Medisch Consult heeft licenties voor specifieke analyse instrumenten zoals:
EQ-I (emotionele intelligentie), Lifo, Reflector Big Five Personality, MDI Drijfveer en/of Gedragsanalyse.
Deze analyses kunnen worden ingezet als middel bij persoonlijke- effectiviteitsvergroting en ontwikkeling.

 

Nieuws

Referenties

Contact

Hoofdkantoor Medisch Consult B.V.
Van Heuven Goedhartlaan 13
1181 LE Amstelveen

T +31 (0)20 65 08 000
F +31 (0)20 65 08 100
E info@medischconsult.nl

Klik hier om direct contact op te nemen.